Nthieu

Long USDJPY

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
H1 xu hướng giảm đã có đà giảm đi đáng kể. Ngoài ra, xu hướng giá đã phá vỡ cấu trúc sidewway. Mạnh dạn phán Long USDJPY.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.