NgocHaiPearlie

USDJPY - Canh buy lên ngắn hạn về vùng kháng cự

Giá lên
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY - Canh buy lên ngắn hạn về vùng kháng cự

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.