KhaForex

USDJPY - Price Action

Giá lên
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Canh Buy khi có SETUP Price Action tại Fib 0.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.