LuTienSinh

USDJPY: TP mở rộng phía trước

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Lưu ý, bài viết chỉ đơn thuần là góc nhìn Kĩ thuật và bỏ qua các yếu tố cơ bản nêm cần Stoploss tuyệt đối vì với thời điểm hiện tại có rất nhiều thông tin biến chuyển khiến thị trường chao đảo liên tục.

Như đã phân tích nhiều ở những kì trước, USDJPY tôn trọng downtrend nhất định của mình và hiện vẫn đang đi trong phạm vi downtrend này. Việc xác lập thành công mô hình 02 đáy tại mức giá 105.500 và kéo râu về ngược trở lại trendline thể hiện phe Mua vẻ như không để Phe bán thống trị ở thì hiện tại nữa.

Việc hình thái nến H4 như vậy thể hiện nhịp hồi tăng trưởng có thể diễn ra mạnh ở khoảng thời gian sắp tới (Chỉ là hồi tăng trưởng chứ còn xa để thoát downtrend). Kèm theo tỉ lệ R:R vô cùng đẹp, kèo Buy USDJPY đáng là một kèo nên thử.

Buy USDJPY khi giá về quanh hỗ trợ cũ giao thoa với downtrend H4 quanh 105.8-105.9 với Stoploss nếu giá vượt quá vùng đáy cũ ở mô hình 02 đáy 105.500 (Vì việc xác lập 3 đáy gần như UJ sẽ tiếp tục thủng mạnh). TP mở rộng phía trước lần lượt tại: 106.700 – 107.00 – 107.500.

Chúc anh em giao dịch may mắn và toàn thây!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.