lukan

Canh buy USDJPY 106.70 SL 106.40

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Biều đồ Daily USDJPY đang trên các cản Tenkan Kijun MA20 MA50, biểu đồ giá đang tích lũy hướng lên. Canh buy ở các đà hồi
Bình luận: Buy UJ 106.80 SL 106.50 TP mở
Giao dịch được đóng thủ công: UJ chạm cản mây week. Đóng posi 111.10