GKFXPrimeVN

USD mạnh lên và là thời cơ để Buy USDJPY

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại USDJPY đã phá được gia đoạn sideway trong tam giác đối xứng. Về nguyên tắc, USDJPY sẽ lên 110.455. Nếu mua USDJPY thì tham khảo vùng giá tô màu tím (109.95 - 110.05), tham khảo SL ở 109.72. Anh em cố gắng để cho lệnh đạt tp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.