OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Trend chính USDJPY đang trend tăng, tuy nhiên vùng giá hiện tại đang nằm trong vùng cản mạnh trong quá khứ, có thể canh bán ăn sóng hồi
Canh sell khi giá hồi lại TP SL như hình
Bình luận: giá test lại vùng entry 3 lần, sắp chuẩn bị lên lần 4, mọi người ăn được mấy vòng rồi???
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.