SonPriceAction

USDJPY look for sell

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY hiện đang có mô hình sóng giảm 1 2 3 trên d1, chú ý quan sát cặp tiền này khi hồi lên, sell nếu có các tín hiệu đảo chiều trên ngày

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.