MyFriendFun

USDJPY Cơ hội bán xuống khi có xác nhận trên H1 phá vỡ vùng cam

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY Cơ hội bán xuống full magin khi có xác nhận trên H1 phá vỡ vùng cam

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.