FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
sắp tới có thể giá sẽ hồi lên tạo mô hình 2 đỉnh rồi đảo chiều , hoặc cũng có thể break qua vùng kháng cự chờ quay lại test mút lên...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.