PKTeam

Canh BUY UJ

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Uj đang phản ứng với vùng cản ngang + trend line giảm. Canh mua hồi lại tỉ lệ 1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.