anhnguyet95

BUY USDJPY NGÀY 20/01/2022

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật

Cả nhà có thể tham khảo
Buy USDJPY giá hiện tại, sl 114.250 ( sl 23 pip ) tp: 114,939
Lưu ý: Quản lý vốn, đi đúng vol tài khoản, không allin, cơ bản là không phải lệnh nào cũng win
Chúc mọi người giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.