GKFXPrimeVN

USDJPY, MUA NGAY VỚI MÔ HÌNH ĐẦU &VAI

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Trong những ngày qua, USD tăng giá liên tục khiến cho USDJPY có sụ phục hồi sau cú điều chỉnh. Ta có thể thấy, trên phương diện mô hình giá, USDJPY có mô hình đầu và vai. Với mô hình đó, mình khuyến nghị nên BUY và các mức SL, TP như trên hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.