GAMOFX

Ý TƯỞNG USDJPY H4

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
xin chào, lại là GAMOFX đây
đâylà ý tưởng đồ thị trung hạn H4 của tôi về USDJPY, cấu trúc đầy đủ điều kiện để canh nhịp BACKTEST SELL nhé mn.
ae giao dịch hạ khung time xuông chart M15 để tối ưu RR nhé:
TP dài hạn.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.