FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đô la- yên nhật đang trong phạm vị 2 mô hình và rất có thể sẽ phá vỡ 1 trong 2, hoặc cả hai để có một hướng đi rõ ràng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.