ThanhThaoMC

03/06 USDJPY đã bắt đầu bước sóng lớn giảm thứ 3

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY có một kênh giá để theo dõi trên biểu đồ hàng tuần.
Một tín hiệu mạnh mẽ trên biểu đồ hàng tuần cho thấy rằng USDJPY đã bắt đầu bước sóng thứ 3 giảm vài tuần trước và có tín hiệu comfirm mạnh mẽ vào tuần vừa rồi..
Kế hoạch cho tuần tới là đợi UJ hồi lên 108.8 để đặt 1 lệnh sell ngắn hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.