GKFXPrimeVN

Chiến lược cho USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY đang đi vào vùng giá sideway

Cấu trúc xu hướng vẫn thiên về tăng

canh buy vùng giá 111 - 111.15
mục tiêu hướng đến 111.50 - 111.75

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đấu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch