GKFXPrimeVN

Chiến lược cho USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY đang đi vào vùng giá sideway

Cấu trúc xu hướng vẫn thiên về tăng

canh buy vùng giá 111 - 111.15
mục tiêu hướng đến 111.50 - 111.75

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đấu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.