FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Fail toàn tập với USDJPY . Giá phá qua hàng loạt các hỗ trợ , phá luôn trend tăng trên Daily. Tuy nhiên thì giá vẫn chưa phá điểm Swing Point ( TVP ), cấu trúc xu hướng có thể thay đổi sang giai đoạn sideway.
Giá vẫn đang dừng lại tại vùng Hỗ trợ Daily 111.00-111.20. Chờ xem phản ứng giá tại điểm này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.