Fondex

USDJPY SELL Dài hạn

Giá xuống
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đồng $ liên tục yếu đi trong khi đồng Yên Nhật lại liên tiếp tăng điểm đã khiến USDJPY vẫn chưa về lại vùng giá 110.000 - 111.000 sau cú Flash crash. Trong những ngày tới, rất khó để USDJPY có thể cải thiện được tình hình, chưa kể rất nhiều chuyên gia cho rằng USDJPY sẽ một lần nữa lao dốc xuống vùng giá 105.000

SELL USDJPY - 107.850
Target: 106.000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.