hocvientaichinhforex

Phân Tích Forex và Hàng Hóa (WTI, Vàng) ngày: 24/06/2020

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD/JPY Kịch bản giao dịch tìm năng:
Xu hướng: Giảm ( Bearish )
Tín hiệu Price Action : Đường Giá Phá kênh giá sideway cho xu hướng giảm.
Mục Tiêu: Xem xét có thể giao dịch Short/Sell tại quanh vùng giá:
+ Price: 106.644
+ Điểm Stoploss:106.972
+ Mức Takeprofit: TP1:106.231 hoặc TP2: 105.764

Bình luận