GhostTraderIndexs

UJ có khả năng tăng nhẹ trong ngày tạo đà giảm tiếp

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
xu hướng trong ngày sẻ lên vùng 110.903
Mọi người theo dõi và like nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.