levanlinhepi

17/02 - USDJPY giảm

Giá xuống
PEPPERSTONE:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đã phá vỡ đường xu hướng với một quá trình tích lũy đủ lâu. Chúng ta có thể short ngay.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.