HanHanVuong

xu hướng cặp USD/JPY trong 3 ngày tới

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
cặp ngoại hối USD/JPY khả năng sẽ còn tăng thêm 3 ngày nữa đến mốc kháng cự phía trên là 109.000. dự là giá sẽ có sự đảo ngược trở lại khi vấp phải kháng cự này vào ngày 18/09.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.