VuHungFX

Giá đã hồi về vùng cầu Ngày tại 110.8x là cơ hội Buy dài hạn nhé

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đã về vùng cầu Ngày 110.8x là cơ hội cho ae Buy dài hạn nhé mục tiêu giá lên 112.78x nhé. Chú ý đỉnh cũ 111.76x nhé vượt qua đỉnh này bay xa!