haivinhbuh

[Wyckoff & VSA Trading] USDJPY nhịp Spring thành công

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Xét theo cấu trúc của Wyckoff, UJ đã hoàn thành pha A và B, nhịp phá vỡ hỗ trợ 108.6 được xem là Spring pha C, có thể mua được tại nhịp phá vỡ này, kỳ vọng tăng lên ít nhất vùng kháng cự ở 108.96.
Mua tại giá này.
SL 108.51.
TP1 108.96, hoặc TP phân nửa, còn lại thả nổi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.