FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Như trên biểu đồ, vùng giá chặn trên và chặn dưới của cặp có khoảng cách 400 pips. Đây là vùng giá thích hợp để ae vào lệnh đánh 2 chiều em UJ này.
Nếu vượt quá một trong 2 mốc thì chúng ta có thể cân nhắc cắt bớt lệnh một chiều đi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.