FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Chuẩn cấu trúc thị trường cho cặp USDJPY
entry đáy cũ
Stop lot đỉnh cũ.
TP tùy mọi người nhé, mình sẽ TP như hình

happy trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.