FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Xu hướng trung hạn giá đang di chuyển trong 1 vùng Tam giác.
Xu hướng ngắn hạn hiện tại là tăng. Giá vừa bật tăng tại vùng hỗ trợ 113.20. Nếu dùng Indicator EMA50, MA100, MA200 thì có thể thấy giá đồng thời bật tăng ngay tại 3 đường MA này, chứng tỏ 1 lực bắt đáy tại vùng này.
Trên H1, giá xuất hiện 1 Doji đảo chiều và 1 Bullish Engulfing .
Có thể cân nhắc vào lệnh và TP tại vùng hợp lưu của biên trên mô hình tam giác với Kháng cự trên ở vùng giá 113.90

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.