FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Xu hướng tăng dài hạn vẫn đang còn trong đồ thị của USDJPY D1. Xu hướng chơi chủ yếu là vẫn là canh giá hồi buy lên. Vùng giá canh đẹp là đường xu hướng tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.