HaoDinhNho

Đứng sell UJ giá này

Đào tạo
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell thế đủ rồi, hiện tại có thể sẽ diễn thế vai đầu vai. Đừng vội.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.