sangnvfx

USDJPY sau một hồi giảm giá, chúng ta tìm kiếm cơ hội mua lên

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY
Không thể biết trước được giá lên hay xuống như nào, nhưng chúng ta hay phân tích theo ta thấy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.