NBL_Miu

USDJPY CƠ HỘI LƯỚT SÓNG NGẮN

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hôm qua là một phiên biến động khá mạnh của USDJPY do tin tức của chiến tranh thương mại cũng như những bản tin của USD, hiện tại USDJPY đang nằm trong vùng sideway các nhà đầu tư có thể vào lướt sóng ngắn để kiếm lợi nhuận
View hôm nay chờ bán 108.600 đặt TP 108.500, SL 108.680, nếu USDJPY phá vùng hỗ trợ tiếp tục chờ bán 108.450 đặt TP 108.300, SL 108.480
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.