ThanhDCOfficial

USDJPY - Setup kế hoạch BUY

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục phân tích cho các bạn cặp USDJPY nhá.
Theo như dữ liệu biểu đồ cho chúng ta thấy rằng hiện tại:
- Giá đang sideway nếu quan sát ở khung thấp hơn H4.
- Giá hiện tại đang lơ lửng ở giữa điểm xoay Pivot Point .
- Ở khung lớn hơn thì hiện tại giá đang ở vùng đáy trước đó.
- Khung hiện tại giá đã break khỏi trend giảm hiện tại tuy nhiên giá vẫn chưa có lực tăng mạnh để thể hiện rằng giá đảo chiều tiềm năng
Qua dữ liệu trên chúng ta sẽ nhận định như sau:
* Kế hoạch BUY:
- Chỉ buy nếu có lực mạnh lên bằng cách xem giá tạo các nến mới có thân nến dài hơn..
- Chỉ buy nếu giá nằm trên điểm xoay Pivot .
* Kế hoạch còn lại:
Đứng ngoài thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.