Nthieu

Short USDJPY

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Short USDJPY Now. SL như chart, TP thả.
Đã hủy lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Bình luận