Nthieu

Short USDJPY

Giá xuống
Nthieu Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Short USDJPY Now. SL như chart, TP thả.
Đã hủy lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.