Kalima102

Sell USDJPY

Giá xuống
Kalima102 Pro Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY có tín hiệu giảm tại kháng cự, lên chuyến tàu nào ae..
Bình luận: Lệnh đã vào nến pinbar 30'
Bình luận: Profit
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.