FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ 112.65 , nơi nó có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự 113.19