FXNHANQUA

USDJPY 24/3/2021

Giá xuống
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Nếu giá Breakout hỗ trợ và trở thành kháng cự --> Chúng ta chờ retest kháng cự và sell
Stoploss ở 109.000
Target như Chart
Hiện tại thị trường đang sideway anh em hãy chờ có 1 xu hướng rõ ràng chúng ta sẽ vào lệnh sau ( không Buy ).
Cảm ơn các bạn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.