mrkfinancial

#0058 Sell llimit USD/JPY tại 110.5

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
⚜️ New #0058 - Short

USD/JPY Sell limit tại @110.5
SL @110.7 (-20 pips)
TP @110.1 (+40 pips)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.