NgocHaiPearlie

USDJPY - Chênh lệch lợi tức trái phiếu đang tăng.

Giá lên
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY có khả năng sẽ tiếp tục tăng lên mức 112.0, biểu đồ chênh lệch lợi tức trái phiếu Mỹ-Nhật đã breakout theo dạng mô hình bullish rising, trong khi dấu hiệu JPY suy yếu vẫn được duy trì từ các tin tức cơ bản cho đến diễn biến từ thị trường chứng khoán Nhật....
Nhìn chung đồng JPY vẫn sẽ được kỳ vọng sẽ yếu trước những tin tức tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ Trung và hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều.
PTKT như trên hình.
Bình luận:
USDJPY đã tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.