PKTeam

Canh sell USDJPY

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá UJ đã phản ứng ba ngày với cản, Supply zone fresh. Canh sell USDJPY .