cuongdongphu

Short USDJPY

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Short USDJPY ,
- Kênh ngày test lại 70-50% cây nến engu ngày hôm qua
- Kênh M30 chạm trend giảm
- SHORT USDJPY:
RR:1:3
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Fail
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.