TranAnhTuanfx

mục tiêu tiếp theo.

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
có thế giá sẽ đi theo phân tích này.