GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch cặp USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY đã tạo trend tăng trong ngắn hạn
Tiếp tục canh buy mỗi khi nó test về lại vùng hỗ trợ 111.30 - 111.60

mục tiêu hướng đến 112.50

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.