GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch cặp USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY đã tạo trend tăng trong ngắn hạn
Tiếp tục canh buy mỗi khi nó test về lại vùng hỗ trợ 111.30 - 111.60

mục tiêu hướng đến 112.50

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh