tuyenhp87

DXY sẽ lấp gáp và chuyện này sẽ xảy ra

tuyenhp87 Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
kế hoặc sell . giá đã bị từ chối ở cản 115.750 anh em có thể vô rồi
Bình luận:
nhận thấy giá đã bị từ chối tại cản 115.750 và chỉ số DXY có xu hướng sẽ lấp gap nên 70% cạp này quay đầu điều chỉnh để tích lũy thêm đà phá kênh giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.