PKTeam

Canh Sell UJ

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Canh Sell UJ.
Kịch bản 1: H4 hiện tại đóng nến Giảm mạnh thì nhịp hồi phục trở lại UJ ở 108.600 thì Sell.
Kịch bản 2: UJ đục thủng trendline thì đợi hồi phục về lại 108.500 thì sell!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.