thiennhan47

USD - JPY xu huong thoi gian sap toi

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
19 lượt xem
1
USD - JPY hien dang di theo dung Trend vaf thoi gian sap toi uu tien cho lenh buy limd tai vung gia 106.760
SL 106.260
TP 1: 107.260
TP2 : 107.760

Bình luận