TradingWithHunter

Phân tích xu hướng USDJPY_31/1/2019

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hôm qua giá đã có 1 cú Break mạnh mẽ khỏi vùng Sideway để kết thúc đợt điều chỉnh trong trung hạn.
View trong hôm nay có thể sẽ là 1 cú pull back về vùng biên dưới của Sideway( nơi này bây giờ trở thành KC), để tiếp tục xu hướng giảm trong trung hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.