hallelujah381

Canh buy UJ vùng 113.2 - 113.4, mục tiêu 115

Giá lên
hallelujah381 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Canh buy UJ vùng 113.2 - 113.4, mục tiêu 115
Chiến lược short Jpy theo usd, có thể short jpy trên các cặp chéo xxx jpy
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.