TradingWithHunter

Phân tích xu hướng USDJPY_16/1/2019

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá vẫn tiếp tục Sideway trong 1 Range giá (2 đường màu đỏ), tuy nhiên cấu trúc xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.
View cho hôm nay là tiếp tục bán ra từ biên trên của vùng Sideway.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.