GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPT đang test lại vùng giá thấp và đang có dấu hiệu phục hồi

Canh buy khi giá tesl lại vùng giá 107.5, stop 107.3, mục tiêu hướng đến là 108.10

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.